Historie

Hoe het ooit begon...

Op 1 januari 2023 vindt er na 115 jaar een wedergeboorte plaats voor twee Schinveldse muziekverenigingen. Op die datum zijn Fanfare St. Lambertus en Harmonie St. Caecilia namelijk gefuseerd.

De fusie is een prachtig initiatief, hoewel geboren uit noodzaak. Beide verenigingen hadden te kampen met dezelfde problemen, waaronder een dalend ledenaantal. Dat is in het verleden zeker anders geweest. Hoe het ooit begon….

Voor 1900 waren verwoede pogingen gedaan om in groepsverband muziek te maken. Dit had echter geen groot succes. In 1905 werd in Schinveld de carnavalsoptocht opgeluisterd door een groep muzikanten, die op kartonnen instrumenten “speelden”. Enkele Schinveldenaren waren het er toen over eens, dat het dorp rijp was voor het beoefenen van de blaasmuziek in groepsverband. Zij voegden de daad bij het woord, en zo werd er blijkens de statuten van de fanfare op 4 augustus 1907 een muziekvereniging opgericht, fanfare St. Lambertus.

Problemen binnen de groep leidden echter tot splitsing en op 25 augustus 1907, drie weken later dus, kwam een groep muzikanten bijeen en werd Harmonie St. Caecilia geboren!

De andere groep besloot op 17 september 1907 voortaan als Fanfare St. Lambertus door het leven te gaan. Vanaf dat moment ging elke groep duidelijk zijn eigen weg, en het zou jaren duren, voordat men elkaar op muzikaal gebied tegemoet trad.

De bevrijding in september 1944 bracht een zodanige feestvreugde teweeg, dat beide korpsen gezamenlijk door het dorp trokken, dezelfde marsen spelend. In datzelfde jaar werden er zelfs besprekingen gevoerd over een eventuele fusie. De oorlog had immers zijn sporen achtergelaten, men had enkele jaren op non-actief gestaan en de korpsen maakten een moeilijke periode van heropbouw door. Toch lukte het, beide verenigingen weer nieuw leven in te blazen en spoedig volgden de eerste weidefeesten, die de verenigingskassen moesten gaan vullen.

Vooral in de zeventiger jaren heeft men elkaar steeds vaker “gevonden”. Men maakt gebruik van elkaars repetitielokalen, er zijn muzikanten, die in beide verenigingen spelen, men concerteert samen (denk maar aan de “Harmofaar” in 1979) en festiviteiten worden op elkaar afgestemd.

Fanfare St. Lambertus

Al lezende in de verslagen wordt meer en meer duidelijk, dat er in de loop der jaren nogal wat verandert. Prijzen bijvoorbeeld! In 1908 werd er een trommel en een bugel gekocht voor het totaalbedrag van f 24,05. We moeten er niet aan denken wat de fanfare in 1977 kwijt was, om het hele instrumentarium inééns te vernieuwen. Men ging toen, wellicht als een van de laatste fanfares in Nederland, over op laagstemmige instrumenten. Of wat denken we hiervan: in 1920

kwam de eerste gemeentelijke subsidie binnen: f 50,–.

De fanfare klom vanaf 1914 op tot de ere afdeling. Vanaf 1941 bereikte zij met het korps de superieure afdeling. Daar de vereniging wegens omstandigheden echter niet binnen de verplichte termijn aan een bondsconcours kon deelnemen, volgde in 1979 degradatie naar de ere afdeling. Maar de fanfare nam revanche op die omstandigheden.

Twee jaar later, in 1981, wist men opnieuw naar de hoogste afdeling te promoveren.

Harmonie St. Caecilia

Nou ja, een pet kon er nog net vanaf. Maar goed, via contributies, kleine subsidies en vooral acties en weidefeesten kwam er wat meer weelde. Zelfs Toon Hermans werd (in 1941) naar Schinveld gehaald, hoewel zijn gage van toen waarschijnlijk geen vetpot zal zijn geweest. In elk geval kwam de harmonie telkens een sport hoger op de muzikale ladder.

De grootste successen kwamen echter in de na-oorlogse jaren. Het orkest promoveerde eerst naar de superieure afdeling. Vervolgens nam de harmonie tot tweemaal deel aan het WMC te Kerkrade in 1954 en 1966 en leverden zij grootse prestaties.

Het muzikale hoogtepunt volgde echter in de jaren zeventig. In 1976 werd tijdens het bondsconcours te Melick in de afdeling superieur een eerste prijs met lof behaald. Het hoogste aantal punten gaf de harmonie het recht deel te nemen aan de landskampioenschappen te Etten-Leur.

In januari 1977 was het dan zover. En ondanks de steeds zuiniger wordende juryleden lukte het de harmonie dankzij een meesterlijke prestatie het landskampioenschap en de oranje wimpel in de wacht te slepen. Het meest recente concours dateert uit 1981. Ook hieraan werd met succes deelgenomen.

Zo te zien heeft de onenigheid van 1907 toch vruchten afgeworpen. De daardoor ontstane concurrentiestrijd zal er zeker voor hebben gezorgd dat er in 1982 in Schinveld op hoog peil wordt gemusiceerd.

 

Bron tekst: Harmofaar – Feestgids ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Harmonie St. Caecilia en Fanfare St. Lambertus uit Schinveld.

September 1982, J.M. REIJNDERS

Het laatste muzieknieuws

10 weken geleden is het Nieuw Talent Orkest (NTO) Schinveld gestart bij Muziekcollectief23 onder leiding van Marc Bongers. Het Nieuw Talent Orkest is een orkest dat bestaat uit muzikanten, zogenaamde talenten, die voor de eerste keer een muziekinstrument bespelen of na lange tijd opnieuw het musiceren oppakken. Een geweldig initiatief waar iedereen de mogelijkheid krijgt om deze prachtige hobby een kans te geven. Op 2 juni, na 10 vruchtbare repetities, geeft het NTO een concert om vol trots te laten horen wat ze geleerd hebben. Het klinkt prachtig en we zijn ontzettend fier op deze groep. Kom ook luisteren en kom deze talenten aanmoedigen op 2 juni om 10:30 uur in cultureel centrum het FaSiLa in Schinveld.

Kortjakje

Zit jij in groep 1-2-3 van de basisschool in Schinveld, dan kun jij deelnemen aan Kortjakje. Bij Kortjakje wordt spelenderwijs kennisgemaakt met muziek en instrumenten. Kortjakje start op 13 mei 2024 en oefent tussen 15:00 uur en 16:00 uur in de gymzaal van de basisschool, dus neem je gymschoenen mee. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze poster of mail naar secretaris@muziekcollectief23.nl

Zit jij in groep 4-5-6-7-8 van de basisschool in Schinveld, dan kun jij deelnemen aan PIMM. PIMM betekent Plezier In Muziek Maken. Het is een super leuk orkest waarin je leert een instrument te bespelen en je mag zelf kiezen welk instrument! Je hebt heel veel keuze, bijvoorbeeld trommel, trompet, klarinet, saxofoon, trombone, dwarsfluit, hoorn en nog veel meer. Het orkest start op 13 mei 2024 en oefent tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze poster of mail naar secretaris@muziekcollectief23.nl

Over ons

We repeteren elke donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

De drumband repeteert op maandagavond vanaf 20.00 uur.

Locatie: Fasila Schinveld

Contact

secretaris@muziekcollectief23.nl

06 22 24 56 40

© 2023 Muziekcollectief 23

Huisstijl en website: studio Mazgon