Visie

Waar staat muziekcollectief 23 voor?

Met de geboorte van een nieuwe vereniging van ruim veertig leden, een nieuw bestuur en een nieuwe, jonge dirigente waait er een frisse wind binnen onze muziekvereniging. We hebben er allemaal veel zin in en zetten samen onze schouders eronder.

We zijn een vereniging waarin zowel spelende als niet spelende leden welkom zijn en zich thuis voelen. Onze muziekvereniging bestaat uit een blaasorkest van harmonie en fanfare instrumenten en een drumband, maar er is zeker ook ruimte voor andere instrumenten die binnen het muzikale plaatje passen.

We maken een mix aan publieksvriendelijke muziek, een combinatie van pop, klassiek, film en musical muziek die voor toehoorders van alle generaties aantrekkelijk is om te ervaren.

We musiceren op zowel binnen- en buitenlocaties en zoeken daarbij de verbinding met andere verenigingen en activiteiten (toneel, zang, muziek, enzovoorts). We staan midden in de Schinveldse samenleving en dragen ons steentje bij aan een aantal belangrijke vieringen in de gemeenschap, zoals de carnavalsoptocht, de communievieringen, etc.)

De kapstok is uiteraard het samen muziek maken. Muziek biedt ruimte voor uitdagingen en ontwikkeling, niet alleen voor de nieuwe vereniging maar ook voor ieder van onze leden persoonlijk.

We bieden muziekopleidingen voor iedereen die dat wenst, voor zittende en nieuwe leden, jongeren en volwassenen. Daarbij zoeken we samenwerking met basisscholen, muziekscholen, andere opleiders en natuurlijk ouders. Bij de opleiding van jongeren is de samenwerking met ouders van groot belang, daarom zijn ook ouders bij ons van harte welkom om mee te denken, deel te nemen aan activiteiten enzovoorts.

Aan de ‘muziekkapstok’ hangen we allerlei activiteiten, voor ieder wat wils waarmee we veel gezelligheid en verbondenheid creëren. Inbreng en enthousiasme wordt door ons omarmt en gestimuleerd, waardoor iedereen zich gehoor voelt en we deze vereniging vormen tot een plek waar leden zich thuis voelen en ook jij bent van harte welkom.